Σύνδεσμος Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης – φυτωριο

Ο Σύνδεσμος Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης – φυτωριο (αρχικά Σύνδεσμος Eικαστικών Kαλλιτεχνών ΕΙ.ΚΑ) ιδρύθηκε το 2006 στην Λευκωσία από μια μικρή ομάδα καλλιτεχνών. Πρωταρχικός στόχος του ήταν να εξασφαλίσει στον αυτοεργοδο-τούμενο καλλιτέχνη τις συνθήκες κοινωνικής πρόνοιας και υπερ-άσπισης των δικαιωμάτων του.

Το 2010, ο σύνδεσμος εξασφάλισε από τον Δήμο Λευκωσίας τον χώρο όπου στεγάζεται και ο οποίος βρίσκεται στον Δημοτικό Κήπο της πόλης. Ο χώρος αυτός αποτελούσε το φυτώριο του κήπου και σχεδιάστηκε το 1969 από τον αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη.Ο χώρος διατηρεί το όνομα Φυτώριο και αποτελεί κέλυφος συνεύρεσης των μελών του συνδέσμου, και της κοινότητας των τεχνών ευρύτερα. Ενεργοποιείται συστηματικά ως πλατφόρμα παραγωγής σκέψης και χώρος προβολής δραστηριοτήτων.

Ο σύνδεσμος σήμερα, άλλως γνωστός ως Φυτώριο, αντιπροσωπεύεται από μια μεγάλη ομάδα ανεξάρτητων καλλιτεχνών και θεωρητικών τέχνης. Τα μέλη του, μέσα από ομάδες εργασίας, επεξεργάζονται κυρίως τρία βασικά θέματα:

α) θεσμοθέτηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη και όσων συμβάλουν στην παραγωγή πολιτισμού του τόπου

β) εναρμόνιση νομοθεσιών που αφορούν την τέχνη και τον καλλιτέχνη και της εφαρμογής τους, όπως της νομοθεσίας του 1% για εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα σύγχρονης τέχνης κατόπιν ανοικτών διαγωνισμών

γ) δημιουργία ευνοϊκών επαγγελματικών συνθηκών προς όλους και κυρίως προς τους νέους καλλιτέχνες, προκειμένου μέσα από συλλογικές διαδικασίες να δημιουργείται έργο το οποίο να τους συνδέει με τον κόσμο.Συμβούλιο 

2024-2026

Ευαγόρας Βανέζης
πρόεδρος

Ελένη Οδυσσέως
αντιπρόεδρος

Ντενίζ Αραούζου
γραμματέας

Χριστίνα Σκαρπάρη
ταμίας

Ρεβέκκα Ευσταθίου
μέλος

καταστατικό ︎