2019

Σύμ-πλεξη

με την Αλεξάνδρα Πάμπουκα  

10.11 + 17.11 + 24.11 + 08.12.2018σχετικά με το εργαστήριο

Σε συνεργασία με την εικαστικό Αλεξάνδρα Πάμπουκα και στα πλαίσια της ερευνητικής πλατφόρμας A Climate Challenge, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε το εργαστήριο «Σύμ-πλεξη », μια εικαστική προσέγγιση των δυνατοτήτων πλέξης με φυτά καθώς επίσης και την προσομοίωση αυτών των τεχνικών με το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την καλαθοπλεκτική και ψαθοπλεκτική μέσω βιωματικών διαδικασιών και ασκήσεων. Παρατηρώντας τις τεχνικές πλέξης, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους αναγωγές για το πώς συγκροτείται μια ομάδα. Με τη λήξη του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και έκθεση των έργων των συμμετεχόντων.