2012

Το Βήμα στον Καλλιτέχνη:
Νίκος Κουρούσης

01.11.2012


Η πρώτη στη σειρά του κύκλου παρουσιάσεων Το Βήμα στον Καλλιτέχνη, είχε ως επίκεντρο τις ποικίλες εμπειρίες του καλλιτέχνη και ιδρυτικού μέλους του συνδέσμου Νίκου Κουρούση,  από τη συμμετοχή του στο 12ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής στην πόλη Τσανγκτσούν της Κίνας τον Iούλιο-Αύγουστο του 2011.

Η πλατφόρμα Το Βήμα Στον Καλλιτέχνη έχει ως στόχο να δίνεται ελεύθερο βήμα σε καλλιτέχνες για να παρουσιάζουν ένα θέμα δικής τους επιλογής σχετικά με την τέχνη, την θεωρία και ιστορία της τέχνης και την θεωρητική ανάπτυξη του έργου τους. Το σημαντικό στοιχείο αυτού του κύκλου παρουσιάσεων είναι ότι δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου ανάμεσα σε καλλιτέχνες και κοινό, έτσι ώστε να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες και σκέψεις για εικαστικά θέματα, εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο τον διάλογο γύρω από τα εικαστικά.


︎︎︎