2022-2023

Coordination Team


Elpida Frangeskidou

Maria Loizidou

Andreas Mallouris

Marietta Mavrokordatou

Eleni Odysseos
2020-2022


Maria Loizidou
President

Constantinos Taliotis
Vice President

Marina Christodoulidou
Secretary

Maria Lianou
Τreasurer

Stelios Kallinicou
Member
2017-2019


Monica Asimenou
President

Ismene Chacholiadou
Vice President

Evagoras Vanezis
Secretary

Kyriacos Theocharous
Treasurer

Othonas Charalambous
Member
2015-2017


Maria Loizidou
President

Natalie Yiaxi
Vice President

Athena Antoniades
Marina Xenofontos
Secretary

Marlan Karletidou
Treasurer

Michalis Papamichael
Member
2013-2015


Savvas Christodoulidis
President

Melina Shukuroglou
Vice President

Panagiotis Michael
Secretary

Andreana Kambanella
Treasurer

Lia Vogiatzi
Member
2011-2013


Theodoulos Gregoriou
President

Nicos Kouroussis
Vice President

Melina Shukuroglou
Secretary

Lia Vogiatzi
Treasurer

Melina Nicolaidou
Member
2009-2011


Theodoulos Gregoriou
President

Nicos Kouroussis
Vice President

Melina Shukuroglou
Secretary

Lia Vogiatzi
Treasurer

Achilleas Kentonis
Member 
2007-2009


Nicos Kouroussis
President

Theodoulos Gregoriou
Vice President

Melina Shukuroglou
Secretary

Lia Vogiatzi
Treasurer

Melina Nicolaidou
Member
2006-2008


Nicos Kouroussis
President

Melina Shukuroglou
Vice President

Theodoulos Gregoriou
Treasurer

Lia Lapithi
Member